MEE & de Wering - Sociaal Juridische Dienstverlening - Alkmaar (SJD)

De sociaal juridische dienstverleners van MEE & de Wering kennen de wet- en regelgeving op dit specialistische terrein. Zij geven informatie en advies, helpen bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief, of het aantekenen van bezwaar. Zij overleggen met andere betrokken instanties om tot oplossingen voor een cliënt te komen, of zorgen dat een aanvraag correct en zo compleet mogelijk wordt ingediend. Door deze interventies kunnen bezwaar- of beroepsprocedures juist ook voorkómen worden.

Lees meer op https://www.meewering.nl/ik-ben-netwerkpartner/cli%C3%ABntondersteuning-maatschappelijke-dienstverlening/sociaal-juridische-ondersteuning/

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
alle leeftijden
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door